POCHOD APOLENA

Pochod Apolena je charitativní událost, z níž startovné putuje v plné výši na obnovení zvonu Apolena, který v kouřimské zvonici schází od dob válečných rekvizic. Pátý ročník se uskuteční 7. 9. 2024 v areálu kouřimské skály. 


Číslo účtu: 2302040963/2010


APOLENA BUDE!

V uplynulých dnech proběhla na kouřimské zvonici analýza technického stavu a 3D sken současných zvonů. Na základě zjištěných parametrů byla vytvořena poptávka na nový zvon sv. Apoleny. Výběrového řízení se zúčastnily celkem 4 zvonařské dílny z České republiky a Rakouska. Na základě předložených nabídek se členové spolku Kouřimští zvoníci, z. s., shodli na zvonařské dílně Zvonařství Votruba, s. r. o. Více o této dílně na webové stránce www.zvonarstvi-votruba.cz. Na sbírkovém účtě je momentálně 557 627 Kč (7. 4. 2024). Tato částka se víceméně shoduje s předběžnou cenovou nabídkou na nový zvon. Za příznivých podmínek bude zvon zhotoven a přivezen do města ještě v roce 2024. Během technické analýzy byl zjištěn nevyhovující stav současných dvou zvonů, další vybrané prostředky tedy poputují na jejich opravu. Děkujeme všem za podporu a za příspěvky. Konečně můžeme říct, že jsme to spolu zvládli.